از اینکه به وبسایت شرکت ما مراجعه کرده اید بسیار خوشحالیم. شرکت مهندسی توسعه پرگارفن به عنوان یکی از پیشگامان و فعالان در زمینه توسعه و تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی و کنترل کیفیت، طی چند ده فعالیت در زمینه تهیه و ارائه دستگاه ها و تجهیزات به روز و مطابق با استانداردهای جهانی سعی در شکوفایی و پیشرفت مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت در بخش های مختلف صنعتی کشور را داشته و تا به امروز موفق به همکاری با بسیاری از مراکز استاندارد و تحقیقات صنعتی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت مراکز و کارخانجات مختلف شده است.